Personalhandbok och policyer

För att skapa tydlighet och struktur kring vad som gäller för de anställda inom din verksamhet är det bra att samla nödvändig information på ett och samma ställe.

Paragera har hjälpt flera företag att upprätta och uppdatera en struktur för intern personaldokumentation som exempelvis viktiga riktlinjer, rutiner, checklistor och annan allmän personalinformation som är betydelsefullt för dina medarbetare att hålla sig informerade om. Vi utformar och aktualiserar dokumentationen enligt era önskemål som en personalhandbok eller intern ”FAQ” med hänsyn till lagkrav och era egna interna regleringar.

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se