Managementkonsulting

En managementkonsult arbetar på ledningens uppdrag med fokus på aktuella, övergripande problemställningar.

Det handlar mycket om att från ett utifrån- och in-perspektiv med objektiva ögon ha förmågan att konsultativt bidra till utveckling eller förändring. Viljan att hjälpa till är Parageras största drivkraft oavsett om det handlar om att utveckla en ledningsgrupp att jobba mer effektivt, leda och styra ett förändringsprojekt eller vara ett bollplank till ledningen och bidra till de strategiska analyserna.

Vi utför både kortare punktinsatser, som till exempel att leda workshops, såväl som längre kontinuerliga projekt. Allt styrs av kundens behov och handlar om olika utvecklingsåtgärder som leder till större effektivitet eller att identifiera lösningar på utmaningar bolaget står inför.

En konsult hos Paragera arbetar alltid under sekretess. Hör gärna av Er till oss för ett förutsättningslöst möte.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se

Åsa Callenfors
013-470 40 41
asa.callenfors@paragera.se