Lina Boozon Ekberg

Lina är utbildad personalvetare med erfarenhet av rekrytering och HR-arbete. Lina har varit VD i ett bolag som arbetar med verksamhetsstyrning, där drev hon bolaget från startupfas till tillväxtfas. Lina har tidigare bland annat varit med och drivit kompetensutvecklingsprojekt inom utbildningssektorn, och kommer senast från en roll som sälj- och marknadsansvarig.

På Paragera arbetar Lina som HR-utvecklare och rekryteringskonsult.

Hon är certifierad i Psykometrika, OPQ och PPA Disc.

lina.boozon.ekberg@paragera.se
Tel  013 – 470 40 48