Rebecka Ling Abelsson

Rebecka har de senaste tio åren arbetat brett inom HR på internationella teknikbolag med allt från operationell HR till strategiska insatser såsom tex framtagning av HR-policys och processer. Hon har god erfarenhet av att anställa och hantera internationell arbetskraft.

Dessförinnan kommer hon från servicebranschen och har utbildning som språkvetare. Rebecka brinner för chefsstöd, arbetsrätt samt social arbetsmiljö där människor och kommunikation får stå i centrum.

På Paragera kommer Rebecka att arbeta som HR-utvecklare samt rekryteringskonsult.

rebecka.ling@paragera.se
Tel 013-470 40 46