Vision, mission och värdegrund

Genom modellen vision – mission – värdegrund sammanfattas Parageras erbjudande. Visionen är vad alltid strävar emot, att bli ännu lite bättre på det vi gör. Missionen är målet vi vill nå i varje uppdrag tillsammans med våra kunder. Vår värdegrund beskriver på vilket sätt vi gör det!

Vision
Vi skapar friskare företag och bättre lönsamhet genom ökat engagemang.

Mission
Paragera bidrar till långsiktig organisationsutveckling genom affärsmässiga HR-strategier, ett effektivare ledar- och medarbetarskap samt ökad tillit i er organisation.

Värdegrund

  • Vi är engagerade och självständiga lagspelare.
  • Vi är trygga nog att våga utmana varandra och oss själva.
  • Vi är personliga och lösningsfokuserade i våra kundrelationer.

Våra värderingar symboliserar hur vi är och vad vi gör, varför vi lyckas i våra uppdrag och därmed hur vi når vår Mission och Vision.