Åsa Callenfors

Åsa har mångårig erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen och eget företagande. Åsa är i grunden civilekonom och har under åren verkat som VD, kontors-/konsultchef och projektledare vilket har gett henne en gedigen insikt i såväl strategiska som operativa verksamhetsfrågor.

På Paragera jobbar Åsa som HR-utvecklare, ledarskapskonsult och med grupputveckling.

Hon är certifierad inom IDI, GDQ och Psykometrika.

asa.callenfors@paragera.se
Tel 013-470 40 41