Konsulttjänster inom Management

Hos Paragera har vi gedigen erfarenhet från VD-roller i olika bolag och verksamheter. Tillsammans med vårt konsultativa arbetssätt bidrar vi med stor nytta i den såväl strategiska som operativa ledningen hos våra kunder.

Våra uppdrag kan ta sig olika uttryck beroende på det aktuella behovet. Kanske är det ett specifikt förändringsprojekt som ska drivas, ett mer kontinuerligt stöd till VD/ledningsgrupp eller en operativ chefsroll som interim.

I alla dessa roller fattas ofta stora beslut som påverkar bolagets framgång men också många människor. Vi är duktiga på att få med alla perspektiv.

Läs mer om olika situationer där Paragera kan hjälpa er;

Så här ser vår process ut för att komma igång med ett lyckosamt samarbete.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se

Mats Klippinger
013-470 40 42
mats.klippinger@paragera.se