Rekrytering

Parageras konsulter har lång erfarenhet inom rekrytering, både som rekryteringskonsulter och i tidigare chefsroller som uppdragsgivare. Vi förstår vikten av och har förmågan att göra rätt bedömningar och utvärdera såväl behov som individens förutsättningar att lyckas. Parageras erfarenhet av att arbeta med ledar- och medarbetarutveckling har också gett oss värdefulla erfarenheter.

Rekryteringsprocessen

Parageras rekryteringsprocess bygger på flexibilitet, närhet till verksamheten och ett konsultativt förhållningssätt för att hjälpa dig som kund att hitta rätt medarbetare till just din verksamhet.

Vi hanterar hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys och kravprofil, till arbetet med sökning av kandidater, intervjuer och tester samt den slutliga matchningen av person och aktuell tjänst. Vi kan även komma överens om att göra delar av processen, t ex Aktiv Search eller Second Opinion.

Vi erbjuder även möjlighet till bakgrundskontroll och vid chefsrekrytering ett extra test efter önskemål som handlar om ledarskapspotential.

Effektiva metoder

Förutom djupintervjuer arbetar vi med personbedömningar. Vi använder oss av Jobmatch och Psykometrika som testverktyg. Det omfattar såväl personlighet som begåvning och inställning till arbetet. Det säkerställer att vi mäter egenskaper som är viktiga för yrkesmässig framgång, styrkor och utvecklingsmöjligheter, men även eventuella begränsningar.

Aktiv search

Aktiv search innebär för oss på Paragera att vi söker upp rätt målgrupp för just ert behov, kommunicerar med kandidater med relevant bakgrund och på så sätt når ut till kandidater som inte själva aktivt söker jobb. När kompetensen och beteenden är väldigt specifika är Aktiv search ett bra sätt att säkerställa att vi hittar och når ett bredare spann av potentiella kandidater till er rekrytering.

Second opinion

Med hjälp av en personbedömning, eller Second Opinion, erbjuder Paragera stöd i den slutliga urvalsprocessen. Våra konsulter diskuterar med dig vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga för rollen som ska tillsättas. Med hjälp av lämpligt test samt djupintervjuer och referenstagning analyserar vi sedan kandidaterna och återkopplar till dig.

Kontaktuppgifter:
Annelie Haevaker
013-470 40 51
annelie.haevaker@paragera.se