Mats Klippinger

Mats är VD och en av grundarna till Paragera. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap från IT-branschen och från försvarsindustrin. Mats har verkat som vVD, personalchef, utvecklingschef, linjechef samt har haft flera olika projektledarroller. Sin ledarskapsgrund har Mats skaffat genom en tioårig praktisk och teoretisk erfarenhet från Försvarsmakten som officer. Mats har även omfattande erfarenhet av ledarutveckling, rekrytering och HR-frågor.

Han är certifierad inom IDI och GDQ.

mats.klippinger@paragera.se
Tel 013-470 40 42