Aktiv search

För att finna kvalificerade medarbetare till specialisttjänster och i de fall omfattningen av lämpliga kandidater är begränsad är Aktiv Search en givande och viktig metod som komplement till traditionell annonsering.

Aktiv search innebär för oss på Paragera att vi söker upp rätt målgrupp för just ert behov, kommunicerar med kandidater med relevant bakgrund och på så sätt når ut till kandidater som inte själva aktivt söker jobb. När kompetensen och beteenden är väldigt specifika är Aktiv search ett bra sätt att säkerställa att vi hittar och når ett bredare spann av potentiella kandidater till er rekrytering.

I processen har Paragera tillgång till ett stort nätverk av kvalificerade kandidater. Genom att bygga och bibehålla långsiktiga relationer i befintliga nätverk och databaser byggs tillit och förtroende upp under lång tid. Ett personligt bemötande av kandidaterna är ofta nyckeln till att attrahera även de kandidater som kanske inte själva skulle ha sökt tjänsten.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering.

Kontaktuppgifter:
Sabina Sahuric
013-470 40 47
sabina.sahuric@paragera.se

Annelie Haevaker
013-470 40 51
annelie.haevaker@paragera.se