HR-inventering

Att låta Paragera genomföra en HR-inventering är ett effektivt sätt att få en överblick över era prioriterade behov inom HR-området. Vid en HR-inventering kartlägger vi nuläget i din organisation genom att intervjua ett antal utvalda nyckelpersoner och ta del av befintlig dokumentation kopplat till personalområdet. HR-inventeringen resulterar i en rapport där nuläget sammanfattas och där vi lämnar förslag och rekommendationer på förbättringsområden mot bakgrund av lagkrav, företagskultur och interna rutiner.

Läs mer om hur vi arbetar med HR-utveckling.

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se