HPTI – ett personlighetstest för att hitta potential för ledarskap

HPTI – High Potential Trait Indicator – är ett instrument för att utveckla sitt ledarskap.

HPTI bygger på femfaktorsteorin –  Big Five – och har utvecklats mot arbetslivet i allmänhet och ledarskap i synnerhet. Det mäter inte hur du är som förälder, i privatlivet eller andra situationer utanför jobbet.

Metoden mäter personlighet inom sex olika områden:

  • Målmedvetenhet
  • Känslomässig Stabilitet
  • Nyfikenhet
  • Riskhantering
  • Acceptans för Otydlighet
  • Tävlingsbenägenhet

Verktyget ger ett resultat inom vart och ett av dessa områden och under återkopplingen och utbildningen skapas god kännedom om hur olika resultat påverkar en persons reaktioner och handlande. Med denna kunskap kan man sedan anpassa sitt beteende samt utveckla egna metoder för att klara olika situationer på ett optimalt sätt. Egenskaperna kan också ge en vägledning i hur man passar för en viss roll och hur man bäst anpassar sig för att ta sig an utmaningar på bästa sätt.

Gedigen forskning och validering
HPTI har utvecklats av Adrian Furnham och Ian MacRae vid University College London och High Potential Psychology Ltd. Furnham har varit professor i psykologi sedan 1992 och har varit gästprofessor vid ett antal universitet världen över. MacRae är medlem av British Psychological Society och har verkat som organisationskonsult och bedrivit forskning inom psykologi i över ett decennium. De båda har tillsammans skrivit flera böcker och den mest aktuella i detta ämne är ”High Potential – How to manage and develop talented people at work”.

HPTI är validerat genom ca 1000 tester på ”generell befolkning” i Kanada och USA. Därutöver har man testat 200 dokumenterat framgångsrika ledare och chefer från 150 olika organisationer för att ringa in de mest optimala resultaten. Ytterligare tester i Europa och Nordamerika har visat extremt små varianser mellan olika länder. Hög korrelation har också visat sig i jämförelse med motsvarande egenskaper i Big Five. Men eftersom Big Five inte är optimerad för användande enbart inom arbetslivet eller ledarskap så är själva syftet med HPTI att mäta och analysera detta.

Man har heller inte hittat några skillnader mellan kön, etnicitet eller språk. Samma gäller ålder, dock ska man ta hänsyn till att personligheten hos en människa inte stabiliseras förrän runt 25-årsåldern.

Användningsområde 
Paragera använder HPTI främst i utvecklingssammanhang. För att en individ ska kunna utveckla och anpassa sina beteenden och därmed utvecklas i sig själv som chef och ledare så behöver man förstås stor förståelse i hur verktyget fungerar och vad de olika testresultaten betyder. Därutöver kan man sedan lägga upp en plan för hur man själv vill utvecklas framåt och vad man ska ta hänsyn till. Återkopplingen kan ske individuellt eller i grupp för att tillföra ytterligare en dimension av resonemang till processen. I HPTI är inget resultat dåligt eller bra, det finns både starka och svaga sidor oavsett resultat. Det är medvetenheten om dessa sidor som blir din styrka i framtiden oavsett eget resultat.

Anders Mäki är licensierad handledare för HPTI.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se