Anders Mäki

Anders har verkat som chef eller VD i drygt 20 år i flertalet företag och organisationer, varav ett antal år inom toppidrotten bland annat som klubbdirektör för såväl LHC som LFC. Detta kompletterat med ett par år som företagsutvecklare däremellan.

Han har dessutom arbetat som projektledare inom såväl flyg- som IT-industri.

Anders har stor erfarenhet av ledarskap från utsatta, publika och mediala chefspositioner samt stor kunskap inom idrottspsykologi och ledarskap inom idrotten.

Tel 070-911 31 33
anders.maki@paragera.se