Psykometrika

Psykometrikas tester är baserade på på avancerad analys och drivs av Artificiell Intelligens.

Psykometrika (www.psykometrika.se) erbjuder ett modernt testbatteri, ett normativt verktyg som är baserat på såväl internationell som egen forskning och har höga värden vad gäller såväl tillförlitlighet som validitet (relevans). Testbatteriet innefattar sammantaget 18 deltest där varje deltest mäter en separat psykologisk faktor. Samtliga dessa har genom aktuell forskning visat sig ha koppling till arbetslivet. Faktorerna är indelade i fyra olika kategorier:

(1) Inställning till arbetet
(2) Personlighet ”Big Five”
(3) Personlighet och värderingar
(4) Prestation och förmåga.

Psykometrika har bedrivit aktiv forskning inom psykometri sedan 2006. Bolaget grundades av Patrick Littorin och professor Bo Ekehammar som i över 40 år forskat på området. Bolaget gör årliga analyser och uppdateringar i linje med vad modern vetenskap visar är viktigt för att nå framgång i arbetslivet.
Testet lämpar sig väl som stöd vid kompetensbaserad rekrytering. Endast certifierade konsulter hos Paragera utför tester och ger återkoppling.

Åsa CallenforsElina Åsberg, Lina Boozon-Ekberg och Anders Mäki är certifierade handledare för Psykometrika.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering.

Kontaktuppgifter:
Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se