Vår rekryteringsprocess

Paragera utser en konsult som håller i all kontakt med kunden. Alla rekryteringsuppdrag utförda av Paragera görs i nära samarbete med kunden och efter inledande teamsintervjuer med kandidater hålls gärna kommande intervjuer i kundens lokaler eller om diskretion önskas, hos Paragera.

1 Behovsanalys
Under ett inledande möte med kunden definieras kompetensprofil, tidplan och uppdragsspecifikation. Vi skriver ett rekryteringsavtal.

2 Executive search
Executive search, kandidatsökning, sker dels via traditionell annonsering i digitala kanaler samt sociala medier och via aktiv search. För att söka upp kandidater använder Paragera dels LinkedIn Recruiter och dels vårt eget omfattande nätverk i regionen.

3 Intervjuer
En första kontakt tas med kandidaterna via teams/telefon och följs sedan upp av personliga intervjuer och ett personlighetstest från JobMatch Talent som kandidaten får återkoppling på under intervjun.

4 Kandidatpresentation
Presentation av lämpliga kandidater sker såväl skriftligt som muntligt och kan ske såväl löpande som vid ett uppsamlat tillfälle, beroende på överenskommelse med kunden. I samråd avgörs vilka kandidater som är aktuella för en fortsättning av processen. Alla kandidater som presenteras för kund har genomgått personlighetstest från JobMatch Talent och resultatet från denna är en del av kandidatpresentationen.

5 Val av slutkandidater
Därefter följer referenstagning genom minst två av kandidaten angivna referenser varav minst en i för kandidaten överordnad ställning. Om kunden har valt att göra en bakgrundskontroll så redovisas resultatet skriftligt/muntligt efter detta. Kunden ger ett anställningserbjudande och förhandlar anställningsvillkor med slutkandidat. När parterna är överens skrivs anställningsavtal inkluderat överenskommelse om tillträdesdag.

6 Avslut/Uppföljning
Efter avslutad rekrytering utförs en uppföljning med anställd kandidat samt er som arbetsgivare efter fyra veckor samt en gemensam avstämning efter tre månader.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering.

Kontaktuppgifter:
Annelie Haevaker
013-470 40 51
annelie.haevaker@paragera.se