Behöver du eller dina chefer utveckla ledarskapet?

Paragera har under 6 år genomfört ledarutvecklingsprogram med mycket goda resultat och nöjda deltagare. Efter nyår startar vi upp vårt första ledarutvecklingsprogram för 2013. Behöver du själv eller någon av dina chefer och ledare utvecklas både som individ och ledare, men inte hittat rätt utbildning kan vi vara det rätta alternativet för Er. För mer information om våra ledarutvecklingsprogram – läs mera på: ledarutveckling på vår hemsida.

Kontakta Mats Klippinger 013-470 40 42 eller Mikael Sundh på 013-470 40 41 för djupare information om innehållet i utbildningen.

2012 års lönestatistik för civilingenjörer och högskoleingenjörer

Förra året genomförde Paragera inhämtning av 571 löner från 13 olika teknikföretag. Lönestatistiken gav en årlig sammanställning av lönerna för civil- och högskoleingenjörer i Linköping. Inhämtning av lönerna påbörjas under hösten, för att i december/januari skickas ut till de som beställt den. Sammanställningen ger dig som chef en bra grund inför lönerevision och vid rekrytering. Mer om lönestatistiken finner du här. Är du intresserad, kontakta Henrik Valeskog.