Vill du jobba som HR-konsult på Paragera?

Som HR-konsult arbetar du självständigt som HR-chef hos en eller flera av våra kunder – samtidigt har du Parageras samlade kunskap och erfarenhet som stöd i ryggen. Vårt samarbete med våra kunder sträcker sig vanligtvis över lång tid, där vi blir en naturlig samarbets- och utvecklingspartner i såväl medgång som motgång.

Du kommer att arbeta med operativt och strategiskt HR-arbete inom exempelvis följande områden:
• Lednings- och organisationsfrågor
• Löne-, villkors- och belöningsfrågor
• Arbetsrättsliga frågor/processer och förhandlingar
• Friskvård och hälsa
• Omställning och avveckling
• Utveckling av personalhandbok, rutiner och policys
• Upprätta rutiner kring lönerevison och utvecklingssamtal
• Ledar- och medarbetarutveckling
• Chefsstöd
• Teamutveckling

Du behöver minst 3-5 års erfarenhet av operativt arbete som HR-ansvarig, HR-chef, specialist eller generalist inom HR.

Du ansöker på www.paragera.se/lediga-jobb