Diplomerad coach

Paragera kan nu erbjuda professionell coaching med diplomerad coach enligt ICF (International Coach Federation). Coaching kan hjälpa dig som vill utvecklas i din ledarroll, frigöra din potential och bli bättre på att fokusera. Det kan vara för dig som vill nå personlig framgång mot uppsatta mål, ha karriärcoahing eller har ett glapp mellan var du är i dag och där du skulle vilja vara. För mer information kontakta Zilla Jonsson, tel 013-470 40 44.

Tema Lön

Zilla från Paragera har blivit inbjuden att hålla i temat för nästa nätverksträff för företagsledare i Linköping som SMIL  håller i. Zilla ska prata om löneläget i Linköping, strategier för lönesättning och genomförande av lönesamtal. Löneläget grundar sig på den lönestatistik bland ingenjörer som Paragera årligen tar fram.

Controller / administrativ chef till spännande företag

Paragera hjälper SICK IVP med att rekrytera en controller som även ska inneha rollen som administrativ chef. SICK IVP är ett företag som blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser två gånger de senaste fyra åren. Paragera är därför mycket stolta över samarbetet!

Ledarutveckling

Parageras nästa ”öppna” ledarutvecklingsprogram startar den 5-6/5. Det är en öppen utbildning där chefer från olika företag och organisationer deltar. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar. Hör av dig om du är intresserad av att delta eller vill veta mer!

Nira Dynamics förstärker

Paragera tackar för förtroendet att få hjälpa Nira Dynamics AB med att rekrytera en systemingenjör som vill arbeta med teknik i framkant. För mer information om tjänsten se vidare under ”rekryteringar”.