Paragera växer!

Paragera fortsätter att växa! Vi verkar inom HR, rekrytering samt ledar-, individ- och gruppuveckling.

”En ökad mängd förfrågningar inom alla tre verksamhetsområden från såväl nya som befintliga kunder gör att vi behöver stärka upp med ytterligare kompetenta medarbetare” säger Mats Klippinger, medgrundare av företaget.

Våra nyaste medarbetare är Sara Wennstam och Lina Boozon Ekberg, båda utbildade personalvetare. Sara har många års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt av ledarskap och operativt personalansvar. Lina har erfarenhet av både rekrytering och HR-arbete. Hon har bland andra roller varit VD i ett bolag som arbetar med verksamhetsstyrning. Sara och Lina kommer främst att stärka upp områdena HR och rekrytering.

Mats berättar vidare: ”Vi är väldigt glada att Sara Wennstam och Lina Boozon Ekberg har valt att komma till oss, de tillför dessutom kompetens från branscher vi tidigare inte arbetat med.”

Vi ser alla fram emot en spännande höst!