Betala rätt lön 2017!

Vi står nu i startgroparna att påbörja insamlingen av löner inför Parageras lönestatistik för 2017. Detta blir 8:e året Paragera genomför denna sammanställning av löner för civil- & högskoleingenjörer, systemvetare och civilekonomer i Linköping. 

Flera företag har efterfrågat en relevant lönestatistik som beskriver en verklig bild av löneläget.Vi erbjuder därför ert företag en sammanställning av löner för civil-, högskole-ingenjörer, systemvetare och civilekonomer i Linköping. Ni kommer att kunna jämföra den egna lönebilden med övriga lönelägen i relevanta bolag i Linköping. Syftet är framförallt att erbjuda ett stöd vid rekrytering och lönerevision.

Paragera sammanställer årsvis lönedata från innevarande års lönerevision. Varje företag bidrar med egen lönedata som sammanställs i en total lönestatistik och presenteras i rapportform. Lönedata samlas in t.o.m. januari 2017 och rapporten levereras i slutet av februari.

Sekretess – I lönestatistiken kommer man inte att kunna urskilja någon enskild person eller något enskilt företag.

Läs mer i vårt informationsblad Lönestatistik 2017

För information och pris, kontakta Thomas Engström på thomas.engstrom@paragera.se

 

Betalar ni rätt lön till era ingenjörer i Linköping?

Vi står nu i startgroparna för att påbörja sammanställningen av Parageras lönestatistik för 2014/2015. Detta blir sjunde året som Paragera genomför denna sammanställning av löner för civil- och högskoleingenjörer i Linköping.

Flera företag har efterfrågat en relevant lönestatistik som beskriver en verklig bild av löneläget.Vi erbjuder därför ert företag en sammanställning av löner för civil- och högskoleingenjörer i Linköping. Ni kommer att kunna jämföra den egna lönebilden med övriga lönelägen i relevanta bolag i Linköping.

Syftet är framförallt att erbjuda ett stöd vid rekrytering och lönerevision.

Paragera sammanställer årsvis lönedata från innevarande års lönerevision. Varje företag bidrar med egen lönedata som sammanställs i en total lönestatik och presenteras i rapportform. Lönedata samlas in under januari/februari och rapporten levereras i slutet av mars.

Sekretess I lönestatistiken kommer man inte att kunna urskilja någon enskild person eller något enskilt företag.

För information och pris kontakta Thomas Engström, telefon 013 470 40 44 eller på thomas.engstrom@paragera.se  – läs mer om erbjudandet här