Förnyat förtroende av SAAB för att genomföra projektledarutbildning

Vi har av SAAB fått förnyat förtroende att tillsammans med Know-IT genomföra projektledarutbildning för ytterligare 3 projektkontor inom SAAB Aeronautics. Vi kommer att arbeta med Behovsanpassat ledarskap, FIRO/IMGD samt beteendeprofiler med hjälp av IDI. Vi är mycket det glada för att få förnyat förtroende!