Fortsatt förtroende från Autoliv

Paragera har ett flerårigt samarbete med Autoliv Electronics AB i Linköping där vi har levererat tjänster inom rekrytering och ledarskap under ett antal år. Under 2012 genomförde vi ett uppskattat ledarutvecklingsprogram med 12 av Autolivs chefer och ledare. Paragera har fått förnyat förtroende då de valt oss även för årets program vilket genomförs under hela 2013. Paragera tackar Autoliv för förnyat förtroende!

Hyresbostäder Norrköping – ledarutveckling

Hyresbostäder i Norrköping fortsätter årets ledarutvecklingsprogram i samarbete med Paragera. Ledarutvecklingsprogrammet har genomförts årligen sedan 2007 och kommer att pågå under våren 2013. Vi på Paragera har levererat utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap till Hyresbostäder under många år och vi är mycket glada och stolta för att vi får fortsatt förtroende!

Vi startar nu Paragera Kompetens AB

Hej

Nu har Paragera funnits sedan 2006, vi arbetar med HR-kompetens, ledar- och medarbetarutveckling och rekrytering. Vi har sedan starten utbildat flera hundra chefer, ledare och medarbetare och samtidigt utvecklat våra olika program till att bli väldigt omtyckta och utvecklande. Genom våra uppdrag som HR-chefer och specialister har vi under året bidraget till öka våra kunders förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare och ledare.

Vi har även hjälpt våra kunder med rekrytering av medarbetare och lyckats att hitta personer som passat in både gällande personliga egenskaper och med rätt kompetenser, allt detta är vi stolta över. Nu har vi kommit till en punkt där vi ytterligare vill utveckla de olika verksamhetsområdena.

Vi har därför tagit beslutet att satsa vidare och bli en ännu mera komplett partner inom personalområdet för våra nuvarande och blivande kunder i Östergötland.

Vi startar nu Paragera Kompetens AB, där vi kommer att fokusera på rekrytering och på uthyrning av tjänstemän, det senare kallar vi för ”tjänstemanning”. Tanken är att vi ska kunna hjälpa våra kunder med att fylla luckan när personal blir sjuk eller tjänstledig, vid arbetstoppar när ordinarie personalstyrka inte räcker till eller fram till att en ersättningsrekrytering är gjord. Vi ser också att man kan hyra in en tjänsteman från oss för att sedan kunna anställa personen, ett sätt att hitta rätt personal utan att behöva genomföra en full rekryteringsprocess. I och med denna tjänst blir vi kompletta som din personalpartner.

Vi kommer alltså ha två bolag med olika, men tydliga fokus – ett sätt att renodla vår verksamhet men också ett sätt att utvecklas vidare.

 

Mikael Carlberg med 10-års erfarenhet från Bemanningsföretag kommer att driva Paragera Kompetens, samtidigt som vi nu rekryterar en rekryteringskonsult ytterligare. Mikael kommer i närtid att kontakta dig för att se om vi kan hjälpa Ert företag.

 

Den 15 januari drar vi igång, tveka inte att prova oss – ett sätt att få större handlingsfrihet i din verksamhet.

 

I Paragera Kompetens har vi kollektivavtal vilket innebär att vår personal anställs med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt avtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare ger nöjda kunder.

 

Om du som kund önskar en flexibel organisation som enkelt kan anpassas efter konjunkturläget är Paragera Kompetens lösningen för dig, behöver du utveckla dina chefer och medarbetare eller behöver HR-kompetens, då vänder du dig som vanligt till Paragera AB. Du vet vad som behöver göras – vi vet vem som kan göra det!