Fortsatt förtroende från Autoliv

Paragera har ett flerårigt samarbete med Autoliv Electronics AB i Linköping där vi har levererat tjänster inom rekrytering och ledarskap under ett antal år. Under 2012 genomförde vi ett uppskattat ledarutvecklingsprogram med 12 av Autolivs chefer och ledare. Paragera har fått förnyat förtroende då de valt oss även för årets program vilket genomförs under hela 2013. Paragera tackar Autoliv för förnyat förtroende!

Hyresbostäder Norrköping – ledarutveckling

Hyresbostäder i Norrköping fortsätter årets ledarutvecklingsprogram i samarbete med Paragera. Ledarutvecklingsprogrammet har genomförts årligen sedan 2007 och kommer att pågå under våren 2013. Vi på Paragera har levererat utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap till Hyresbostäder under många år och vi är mycket glada och stolta för att vi får fortsatt förtroende!