Paragera planerar två nya starter av ledarutvecklingsprogram under hösten 2013 p g a ökat intresse

Paragera har under 7 år genomfört ledarutvecklingsprogram med mycket goda resultat och nöjda deltagare. Vi har under våren 2013 märkt ett ökat intresse för våra ledarutvecklingsprogram. Därför planerar vi att starta två ledarutvecklingsprogram till hösten.

Behöver du själv eller någon av dina chefer och ledare utvecklas både som individ och ledare, men inte hittat rätt utbildning kan vi vara det rätta alternativet för Er. För mer information om våra ledarutvecklingsprogram – läs mera på: ledarutveckling på vår hemsida.

Kontakta Mats Klippinger 013-470 40 42 eller Mikael Sundh på 013-470 40 41 för djupare information om innehållet i utbildningen.