Förnyat förtroende är bästa förtroendet – Hyresbostäder – Paragera

Vi har arbetat tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping sedan 2007, vi har tillsammans utvecklat alla ledare och medarbetare för ökad kunskap och förståelse kring sig själv och sin omgivning vilket leder till bättre samarbete och ökad effektivitet. Det känns väldigt roligt att vi nu planerar för att genomföra ett medarbetar och två ledarutvecklingsprogram hösten, vintern och våren 2015-2016, förnyat förtroende är bästa förtroendet.

Rekrytering genom nya kanalaer

Att annonsera i tryckt media eller på olika rekryteringssidor är ett traditionellt men också kostsamt sätt att synas när man vill rekrytera, det har visat sig att det heller inte alltid är bästa sättet att hitta rätt kandidater. . Genom att istället aktivt använda sociala medier och olika teknikforum har Paragera hjälpt ett flertal kunder till lyckosamma rekryteringar till en betydligt lägre kostnad än vad de annars skulle haft.