Betala rätt lön 2017!

Vi står nu i startgroparna att påbörja insamlingen av löner inför Parageras lönestatistik för 2017. Detta blir 8:e året Paragera genomför denna sammanställning av löner för civil- & högskoleingenjörer, systemvetare och civilekonomer i Linköping. 

Flera företag har efterfrågat en relevant lönestatistik som beskriver en verklig bild av löneläget.Vi erbjuder därför ert företag en sammanställning av löner för civil-, högskole-ingenjörer, systemvetare och civilekonomer i Linköping. Ni kommer att kunna jämföra den egna lönebilden med övriga lönelägen i relevanta bolag i Linköping. Syftet är framförallt att erbjuda ett stöd vid rekrytering och lönerevision.

Paragera sammanställer årsvis lönedata från innevarande års lönerevision. Varje företag bidrar med egen lönedata som sammanställs i en total lönestatistik och presenteras i rapportform. Lönedata samlas in t.o.m. januari 2017 och rapporten levereras i slutet av februari.

Sekretess – I lönestatistiken kommer man inte att kunna urskilja någon enskild person eller något enskilt företag.

Läs mer i vårt informationsblad Lönestatistik 2017

För information och pris, kontakta Thomas Engström på thomas.engstrom@paragera.se