VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. Paragera hjälper VTI främst med rekryteringsarbetet, både operativt men även med att se över processer och rutiner.

Elits Sweden AB

ELITS är ett IT-konsultföretag med stor kompetens inom projektledning, drift, lagring och backup. Vi erbjuder såväl konsult- som online-tjänster – allt beroende på kundens individuella behov och önskemål. Vi strävar ständigt efter att göra våra kunders IT-miljö mer kostnadseffektiv genom att vara en verksamhetsnära och lojal partner. Paragera ansvarar för HR-funktionen på Elits Sweden AB. Vi driver alla förekommande frågor inom personalområdet.

HR-chefsuppdrag på Elits Sweden AB

Linda Rämsberg arbetar 50% med HR-frågor på Elits Sweden AB. Linda kommer att arbeta med HR-processerna inom företaget, både operationellt och stragetiskt.

HR-konsultuppdrag till VTI i Linköping

Lotta Johansson arbetar två dagar i veckan hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, med HR-frågor. Lotta hjälper främst till med rekryteringsarbetet, både operativt men även med att se över processer och rutiner. Att arbeta nära kunden på plats innebär ett mycket bra och nära samarbete, ger möjligheter till att skapa goda kontakter/nätverk samt att lära känna företagskulturen. Detta ger goda förutsättningar att lyckas med rekryteringsarbetet.