Betalar ni rätt lön till era ingenjörer i Linköping?

Vi står nu i startgroparna för att påbörja sammanställningen av Parageras lönestatistik för 2014/2015. Detta blir sjunde året som Paragera genomför denna sammanställning av löner för civil- och högskoleingenjörer i Linköping.

Flera företag har efterfrågat en relevant lönestatistik som beskriver en verklig bild av löneläget.Vi erbjuder därför ert företag en sammanställning av löner för civil- och högskoleingenjörer i Linköping. Ni kommer att kunna jämföra den egna lönebilden med övriga lönelägen i relevanta bolag i Linköping.

Syftet är framförallt att erbjuda ett stöd vid rekrytering och lönerevision.

Paragera sammanställer årsvis lönedata från innevarande års lönerevision. Varje företag bidrar med egen lönedata som sammanställs i en total lönestatik och presenteras i rapportform. Lönedata samlas in under januari/februari och rapporten levereras i slutet av mars.

Sekretess I lönestatistiken kommer man inte att kunna urskilja någon enskild person eller något enskilt företag.

För information och pris kontakta Thomas Engström, telefon 013 470 40 44 eller på thomas.engstrom@paragera.se  – läs mer om erbjudandet här 

Är det dags att ta tag i ditt ledarskap under 2016?

Anmäl dig till Parageras väl beprövade och omtyckta ledarutvecklingsprogram med nästa kursstart i mars 2016. För info kontakta mats.klippinger@paragera.se eller läs mera på http://www.paragera.se/ledarskap/ledarutvecklingsprogram/