Är det dags att ta tag i ditt ledarskap under 2016?

Anmäl dig till Parageras väl beprövade och omtyckta ledarutvecklingsprogram med nästa kursstart i mars 2016. För info kontakta mats.klippinger@paragera.se eller läs mera på http://www.paragera.se/ledarskap/ledarutvecklingsprogram/