Certifiering i GDQ – Group Development Questionnaire

Under hösten har vi certifierat oss i GDQ. GDQ Står för Group Development Questionnaire. GDQ bygger på mångårig forskning av prof. Susan A Wheelan och är en väl etablerad metod inom grupputveckling. GDQ sägs vara en av de mest effektiva metoderna för att utveckla arbets och ledningsgrupper. Fokus inom GDQ ligger på såväl medarbetarskap som på ledarskapet i gruppen. Deltagarna stärks i att ta gemensamt ansvar för sin och gruppens utveckling så att kompetens och resurser nyttjas mer optimalt.

Nu startar Hyresbostäder i Norrköping årets ledarutvecklingsprogram

Nu startar Hyresbostäder i Norrköping årets ledarutvecklingsprogram i samarbete med Paragera. Ledarutvecklingsprogrammet har genomförts årligen sedan 2007 och kommer att pågå under större delen av 2013. Vi på Paragera har levererat utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap till Hyresbostäder under många år och vi är mycket stolta för att vi får fortsatt förtroende!