Ledarutveckling med cheferna inom Ödeshögs kommun

Under våren samarbetar vi med Ödeshögs kommun omkring ledarutveckling. Kommunens chefer har fått arbeta med självinsikt genom IDI konflikthanering, behovsanpassat ledarskap samt fått ökad kompetens kring grupputveckling med hjälp av FIRO och GDQ. Syftet med denna insats är att höja ledarkompetensen inom Ödeshögs kommun. Vi är mycket glada och stolta över att få leverera ledarutveckling till ytterligare en kommun i Östergötland!

 

Kvinnligt HR-nätverk i Linköping

Paragera har haft nöjet att få genomföra ett seminarium i ett kvinnligt HR-nätverk i Linköping. Temat för seminariet var ledarskapsutveckling. Vid detta tillfälle förklarade och berättade vi om ledarskap samt en ny konkret modell för grupputveckling – GDQ.  Delar ur seminariet:– Vad kräver framtidens medarbetare av Er som arbetsgivare?:

  • Vad krävs av Er och Era chefer gällande ledarskap?
  • Employer Branding, viktigt om du ska få rätt personal och inte bara personal?
  • IDI – ett beteendeprofilinstrument, men vilken effekt ger det?
  • Att leda rätt och inte bara leda ökar motivation och engagemang, men hur då?
  • GDQ – ett sätt att utveckla arbetsgrupper till att bli effektiva och produktiva sk High performing teams

GDQ – utveckling av arbetsgrupper – mycket intresse

Paragera har ett flerårigt samarbete med bl a Impact Coatings och Tekniska Verken.  Hos dessa företag har vi levererat kvalificerade tjänster inom HR-konsulting och ledarskap.  Under våren 2013 har vi fortsatt vårt samarbete med dessa företag i Linköping, och nu med utveckling av arbetsgrupper med hjälp av verktyget GDQ Efter att ha använt verktyget i grupperna så leder det till högre effektivitet och mer självständighet.  Paragera tackar för fortsatt förtroende! Flera av våra andra kunder har visat intresse för denna grupputveckling vilket vi är mycket glada för!